Jump to content

Mindannyiunk közös emlékei â�� ősi mítoszok a Csillagok háborújában 2. rész


Recommended Posts

George Lucas 71. születésnapjára való tekintettel fogadjátok szeretettel a Joseph Campbell-féle monomítoszról szóló írás 2. részét.

 

Az első részben bemutattuk a mítoszok megértésének, magyarázatának különböző lehetőségeit, különös tekintettel Joseph Campbell monomítosz-elméletére. Ebben a részben ezt az elméletet alkalmazzuk a Star Wars IV. részére, és megmutatjuk, George Lucas milyen mélyebb elemeket használt fel az emberiség ősi történeteiből, hogy elmesélhesse egy modern kor mítoszát.

 

I. Indulás

 

Az indulás lépcsőfokának első mozzanata a kalandra hívás. Ez az, amikor a hőst valami arra sarkallja, hogy elinduljon az útján. A történetünkben az R2-es droidba táplált üzenet hivatott ezt szimbolizálni, melyet Luke-nak később az idős Obi-Wannal folytatott beszélgetése tesz teljessé.

 

c01.jpgKalandra hívás

 

A következő elem, hogy a leendő hős visszaretten a hívástól. Eleinte Luke sem akar elindulni, ahogy azt sem hiszi el, hogy igazán nagy dolgokra volna képes. Ugyanígy jellemző az, hogy a környezet visszatartó erőt jelent a hős számára. Owen és Beru szerepe pontosan ezt a motívumot szolgálja.

 

c02.jpgLuke beszélgetése Owennel és Beruval

 

c03.jpgLuke vívódása az indulás előtt

 

Ezek után, vagy ezek mellett – nem mindig időrendben jelennek meg az egyes motívumok – általában a hős segítséget kap. Ez a mítoszokban leggyakrabban természetfölötti segítségként jelenik meg, spirituális mester vagy tárgyak formájában. Történetünkben mindkettőre találunk egy-egy példát. Obi-Wan az idős Jedi mester, aki az Erőről beszélve egy új világot tár fel Luke számára. A segítség tárgyi megfelelője pedig a fénykard, amit szintén indulás előtt kap meg.

 

c04.jpgA mester

 

 

 

c05.jpgA fénykard

 

A mitikus történetek gyakori motívuma az útitársak megjelenése is. A hős általában magányosan viszi végig az útját, de bizonyos pontokon segítőket kap. Nélkülük nem tudná teljesíteni a küldetését, éppen ezért nincs értékbeli különbség a hős és segítő(k) között. Luke az útitársaival Mos Eisley hírhedt kantinjában találkozik.

 

c06.jpgAz útitársak: Han és Csubakka

 

A következő (beavatás) lépcsőfokra jutás minden hős történetében a „küszöb átlépése” motívummal megy végbe. Ez az, amikor az ismert világból az ismeretlenbe, a tudatosból a tudattalanba lépünk át – Campbell szerint. Ezt azonban különféle akadályok nehezíthetik. A hősi eposzokban azt találjuk, hogy a küszöbnek gyakorta vannak őrei, akiken a hősnek (és segítőinek) túl kell jutnia. Több példa is hozható erre az IV. részben. Elsőként a birodalmi rohamosztagosok állítják meg a szereplőket, majd ezen túljutva a fejvadászok kötnek bele Luke-ba. Később Han Solónak kell túljutnia Greedón és Jabbán, végezetül pedig a felszállást nehezítik meg az odaérkező rohamosztagosok.

 

c07.jpgA küszöb őrei

 

Történetünkben a küszöb átlépése a Millennium Falconnal történő elindulással megy végbe.

 

c08.jpgA küszöb átlépése

 

E ponton érdemes megemlíteni, hogy a történetek visszatérő eleme a mágikus repülés is, amely szintén többféleképpen jelenhet meg. Esetünkben a fénysebesség jeleníti meg ezt a motívumot.

 

c09.jpgA mágikus repülés

 

II. Beavatás

 

Az ismeretlenbe való belépés után következik a „pokoljárás”. A pokoljárás eleme, avagy a túlvilági kalandok már a görögöknél, illetve a távoli népek mítoszaiban szintén előfordultak. A hős így járja be azt az utat, ami ki lett jelölve számára. Ebben az ismeretlen (tudatalatti) világban válik valójában hőssé. A Halálcsillagra történő megérkezés a campbelli értelemben vett cet gyomrát, az alvilágot szimbolizálja.

 

c10.jpgAz ismeretlen világ

 

A beavatás során mindig akadnak próbák, amiken a hősnek át kell esnie. Gyakorolnia kell tehát, hogy előrébb jusson. A gyakorlatok erkölcsi útmutatást is jelentenek, ezért e vonatkozásban egyfajta erkölcsi utat is bejár a hős. Esetünkben a fénykard és az Erő helyes alkalmazásaként jelenik meg a motívum.

 

c11.jpgA gyakorlás

 

A beavatás során találkozik a leendő hős „az istennő” karakterével, aki vagy segítőként, vagy rosszra csábítóként jelenik meg és le akarja taszítani a hőst az útjáról. Leia karaktere kétségtelenül pozitív előjelű a történetben.

 

c12.jpgTalálkozás az istennővel

 

Ezt követik általában az olyan további mozzanatok, mint a szöktetés, a szörny legyőzése és az ismeretlen világ további veszedelmei. Leia megszöktetése a börtönblokkból, valamint a vízi szörny és Vader legyőzése is ezekre nyújtanak példákat.

 

c13.jpgA szöktetés

 

Fontos állomása a hős útjának a rituális halál bekövetkezése is: ez a hős valamelyik társának önfeláldozása az út sikere érdekében.

 

c14.jpgA rituális halál

 

Végezetül az ismert világba való visszajutást is (ahogy a bejutást) különféle veszélyek szokták akadályozni. Filmünkben a TIE-vadászok támadása szimbolizálja ezt.

 

c15.jpgA küszöb őrei

 

A beavatás fejezetének utolsó mozzanata a megdicsőülés, amikor a hős véghezviszi a küldetését, és ténylegesen hőssé válik. A véghezvitel azonban nem sikerülne, ha nem hinne igazán a céljának jelentőségében. Az útja során mindenről le kell mondania, ami azelőtt fontos volt számára, míg végül az életét is oda kell már adnia az adott célért. Lucas ismerte a XIX. századi dán filozófus, Kierkekaard munkásságát, akinél megjelenik “a hit ugrása” motívum. A hős csak az ebbéli elrugaszkodásával válik valódi hőssé. A történetben ez az a pont, amikor Luke kikapcsolja a X-szárnyú fedélzeti számítógépét, és végre elkezd hinni az Erőben. Ha nem teszi, elbukott volna a küldetése.

 

c16.jpgA hit ugrása

 

III. Visszatérés

 

A hős visszatérése a monomítosz utolsó nagy fejezete. Gyakori elemei a már említett mágikus repülés, a nagy csata eseményei és a kívülről jövő megmentő is. Ez rendszerint a hős önfeláldozásakor jelenik meg.

 

c17.jpgA kívülről jövő megmentő

 

A hős a győzelmet követően „két világ ura lesz”, azaz az ismert és a korábban ismeretlen világot is uralni fogja már.

 

c18.jpgA két világ ura

 

A mitikus történetek végén rendszerint az élet szabadsága jelenik meg, amelyet a hős hoz magával diadala eredményeképp. Ezzel együtt egy spirituális tudás birtokosává is válik, amellyel segíteni tudja a környezetében élőket. Joseph Campbell szerint ekkor zárul be a mitikus kör és fejeződik be a hős útja.

 

George Lucas filmje a fentiek tükrében csakugyan az ősi mítoszok rejtett üzenetét meséli el mai, modern köntösbe burkolva. Sikerének titka talán nem kis mértékben rejlik abban, hogy a kortalan üzenetet a mi korunkban, a mi nyelvünkön tudta elmondani.

 

A cikk szerzője Nagy Andor, az egri Eszterházy Károly Főiskola Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék tudományos segédmunkatársa

 

 

 

Teljes cikk megtekintése

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information