Jump to content

Egyéb fontos


Recommended Posts

Tegnap benéztem a Misina állatmenhelyre, mert a hosszútávú tervek közt szerepelt egy kutya. Csak úgy, körülnézni.

AHHHHAM. Ma el is hoztam. :D

 

Németjuhász tartalmú keverék, két számmal kisebb, és lóg a füle. Ivartalanított nőstény. Fél éve fogták be, akkor egy évesre tippelték, mást nem tudni róla. Neve még nincs. Nagyon félős (amikor a buszra kellett felszállni, konkrétan a pad alól kellett előhúznom a grabancánál fogva).

Ha vége ennek az érdekes és kihívásokkal teli időszaknak, akkor én is felmegyek lovakat simogatni és kiskutyákat nyüstölni.

Link to post
Share on other sites

Milan Avataros fórumán alakult "Ez a mi Földünk" topic. Mára már picit kinőtte magát onnan. Készül egy netes oldal neki, addig Facebookon található meg.

 

 

Oda már régóta nem járok. Különben nemes célok. De szerintem már nem lehet megakadályozni hogya Föld úgy nézzen ki mint az Avatarban.

Link to post
Share on other sites

Egyébként én is egyetértek vele. :)

A Mozgalomról pedig írhatnál pár gondolatot konkrétan. :)

Ennyi elég? :D

 

 

 

A „Na’vi Mozgalom a Föld megmentéséért” kiáltványa (1.1 verzió)

 

Ezt a kiáltványt egy közös eszmét, érdekeket és célokat valló új közösség fogalmazta meg azzal a céllal, hogy a világ minden nemzetét, a Föld minden egyes lakóját változtatásra szólítsa fel. Szervezetünk – „Na’vi Mozgalom a Föld megmentéséért” – alapelve, hogy az ember eltéphetetlen szálakkal kötődik a természethez, Föld Anyához, annak egy apró része, gyermeke és nem kiváltságos uralkodó faja, szülötte. Az emberiség, fejlődése során, elszakította ezt a köteléket és életmódjával, már-már puszta létével fenyegeti azt, aminek a része: a természetet, a Földet, Föld Anyát! A mozgalom egységesen, rendíthetetlenül, erős akarattal és elszántsággal áll ki a kiáltványa, elvei, módszerei és céljai mellett.

 

„A Földért, az emberiségért, és gyermekeid jövőjéért harcolsz.

Elég volt, pokolba a jelenlegi szabályokkal és ideológiákkal.

Ez itt a mi Földünk!”

 

 

Előszó

 

Mára a XXI. századra egy olyan társadalomban élünk, amely a fogyasztásról, a pazarlásról, az értelmetlen felhalmozásról, a környezetszennyezésről, a kegyetlenségről, az élet nem tiszteléséről és a bűnökről, devianciákról szól.

 

Az ésszerűtlen fogyasztás ideológiája szinte már vallássá alakult és emberek száz meg százmillió szenvedik meg következményeit, miközben magát a Földet is lassan elpusztítja… Elég volt, ez itt a mi Földünk, a mi életünk!

 

A mai civilizációban az élet nem tisztelése szinte mindennapos. Devianciák, gyermek- és életellenes bűncselekmények, a más életformák élethez való jogának semmibe vétele jellemzi társadalmunkat. Társadalmunk nem látja a fától az erdőt és bonyolult jogszabályokkal összezavarva ősi tisztánlátásunkat mára ott tartunk, hogy az áldozatoknak kevesebb joguk van, mint az elkövetőknek… Elég volt, ez itt a mi Földünk, a mi életünk!

 

Az emberiség beteg, a Föld beteg, elárultuk Föld Anyát… csak eltitkolják előlünk, és arra buzdítanak, hogy vásároljunk még többet és szennyezzük tovább a természetet… vegyük semmibe a Föld többi életformáit… Elég volt, ez itt a mi Földünk, a mi életünk!

 

"Ha kivágtuk az utolsó fát, megmérgeztük az utolsó folyót és az utolsó halat is kifogtuk, rájövünk, hogy a pénz nem ehető" /Greenpeace/

 

 

Alapelveink

 

Mi egy olyan új emberi civilizációban hiszünk, amely a természettel való szoros együttélést a kapzsiság és a mértéktelen fogyasztás elé helyezi. Amíg a mai civilizáció a fogyasztás szűklátókörű gondolkodásmódján alapul, amellyel egyben saját magát pusztítja el, addig a természettel való együttélést hangsúlyozó új civilizáció azon a megalapozott bölcsességen nyugszik, amely harmónia megteremtésére törekszik és így próbálja meg biztosítani saját jövőjét.

 

Hiszünk az emberiség és a környezet egységében, illetve az emberiség és természetes környezete közötti kölcsönhatásban. Úgy gondoljuk, hogy mindazt, amit az emberiség a természet ellen vét, önmaga ellen is elköveti, hiszen mindenki – minden ember, állat és növény – a természet részét képezi, túlélésünk pedig mélyen összefonódik egymással. Vagyis az egészséges környezet illetve természet az egyik alapvető emberi jogok közé tartozik, míg a környezetszennyezés ezen emberi jog megsértése, azaz emberiség elleni bűncselekmény!

 

Hiszünk abban, hogy az élet szent és az ahhoz való jog sérthetetlen, függetlenül attól, hogy az egy emberi élet vagy bármely más életforma élete. Az élet védelme ősidők óta öröklődik bennünk, csupán a mai civilizációs ártalmak elhomályosították az emberek lelkét. Az élet védelme kötelességünk. Az életet nem tisztelők ellen való fellépés kötelességünk!

 

Hiszünk abban, hogy a Teremtő Isten és Föld Anya megteremtette az életformákat a maguk természetes életmódjával, szokásaival, viselkedési formáival. Hiszünk abban, hogy a teremtés alapvetően jól sikerült. Megtagadunk minden olyan emberi devianciát, ami ellenkezik a természetes életmóddal, szokásokkal; de ugyanakkor türelemmel viseltetünk ezek iránt, amennyiben azok a közösségtől elzártan és a közösségre nem ártalmasan történnek. Hiszünk abban, hogy nem a többségnek kell alkalmazkodnia a kisebbséghez, hanem fordítva, ugyanakkor valljuk, hogy a többségnek – megfelelő mértékkel – türelmet kell mutatnia a kisebbségek iránt.

 

Alapvető követeléseink (emberi- és környezetvédelmi jogok)

 

Tilos az élet szentségével visszaélni. Mindennemű életforma élete szent és sérthetetlen! Az együttérzésen, a szelídségen és az emberségen alapuló kultúrában hiszünk. Ellenben mindazok, akik vétenek ezen alapelvek ellen, önmagukat oldják fel az élet szent és sérthetetlen védelme alól és a Föld ellenségeivé válva nem félünk a velük való harctól.

 

1. Tiszta levegőhöz való jog

 

2. Tiszta vízhez való jog

 

3. Tiszta, természetes élelemhez való jog

 

4. A biztonsághoz való jog – amelyet a társadalom biztosít azáltal, hogy a közösségre és a Földre ártalmas egyedeket kiveti a közösségből, ahogy a természet, vagy akár az emberi test veti ki a reá nézve ártalmas és veszélyes betegségeket, anyagokat

 

5. A törődéshez való jog – amely minden ember kötelessége a fizikai vagy szellemi bajokkal küzdőkkel és az időskorúakkal szemben

 

6. Az élethez való jog – amely minden embert megillet, annak betarttatása kötelessége, akár a saját életét is veszélyeztetve. Mindannyiunk kötelessége az élet védelme, legyen az egy ember, vagy egy másik élőlény élete!

 

7. A szabad vallásgyakorláshoz való jog – amely minden embert megillet, amennyiben a vallása nem kirekesztő vagy agresszióra buzdító. Ugyanakkor a mozgalom deklarálja a Világmindenséget teremtő Istenben és Föld Anyában való mély és elszánt hitét.

 

 

A Mozgalom és a Közösség

 

Hiszünk Mozgalmunk összetartó erejében, annak tisztaságában és elszántságában.

 

Mozgalmunk végső célja a Föld, az Emberiség és minden Életforma megmentése egy új civilizáció, egy új életmód megalkotásával, melyet egy új tudat, ideológia és vallás vezet.

 

Mozgalmunk ereje, hogy minden tagja ugyanazokat az alapelveket vallja és egyenjogú tagja a Közösségnek.

 

Mozgalmunk nemzetek feletti, de a Közösségünk nemzeti identitással rendelkező „törzsekből” (értsd: csoportok) tevődik össze.

 

Mozgalmunk politikamentes a szó jelenlegi használatában.

 

Mozgalmunk békére törekszik, de nem hátrál meg a harctól, ha megtámadják.

 

Mozgalmunk nyitott az együttműködésre minden olyan szervezettel, amelynek elvei, céljai és módszerei elfogadhatóak Mozgalmunk számára.

 

Közösségünk „törzseit” vezetők irányítják, de a Mozgalom minden tagja rendelkezik azzal a tudással és képességgel, hogy a vezetőt helyettesítve vagy pótolva irányítsa a „törzset”. Ez a tudás és képesség a közös eszme, a közös érdek és a közös cél.

 

A Mozgalom illetve Közösségünk vezetőkből, a belső kör tagjaiból és új tagokból áll.

 

Közösségünk nyitott mindenki számára, aki elfogadja és vallja a kiáltványban megfogalmazottakat.

 

 

„A Földért, az emberiségért, és gyermekeid jövőjéért harcolsz.

Elég volt, pokolba a jelenlegi szabályokkal és ideológiákkal.

Ez itt a mi Földünk!”

 

CSATLAKOZZ, RÁD IS SZÜKSÉGÜNK VAN!

Link to post
Share on other sites

Krande, te szoktad nézni a Csodálatos Kutyadokit a Nat Geon? Ha igen, mi a véleményed az ott látottakról?

Ugye ez a Cesaros műsor? :) Mint szakmabeli én is rákaptam, már amikor sikerül elcsípni :D Alapvetően igen hasznos a képzési módszere, bár láttam már tőle pár szokatlan dolgot. Volt, vagy nem tudom, hogy még most is megy e az a sorozat melyben egy nő magyarázza a kiképzési módszereket. Az nekem jobban tetszett :D

 

Amúgy úgy nézz ki hamarosan képezhetek egy német juhászt :D

 

A házi harci borg meg ma kicsit majdnem összecsinálta magát amikor bementünk a Kutyaeledeleshez vásárolni ezt-azt. Van ott egy 11 éves gyönyörű de egyben óriási kan német juhász. No mikor az elkezdett felemelkedni a padlóról Kira félelmetes nyüszítésbe kezdett a húgom ölében. Szegénynek kissé kitakarta a látómezejét a német juhász :D De nem baj, had szokja :)

Link to post
Share on other sites

Oldie, eltévesztetted a topicot. :D

Ez az írás vagy a vicces és kedves dolgokba vagy a Császári Birodalom topicba tartozik a hosszúsága miatt :lol:

A Vicceset nem is értem, de a CSB-be jómagam ennél többet írok. De majd kerül fel oda is némi saját anyag talán. ;)
Link to post
Share on other sites

Engem még mindig érdekel, hogy mit tesz a mozgalom. Oké vannak elvei, de mit csináltok... a mozgalom tagjai energiatakarékos izzókat használnak, a gépet nem kapcsolják be x óránál tovább egy nap, ha éhező hajléktalant láttok adtok neki kaját, szelektiven tárolják a hulladékot... ??

 

Mint tudjuk a gyakorlat a legnagyobb buktató. Egyébként a kiáltvány kicsit depis, ha megjegyezhetik ennyit. Pláne hogy sok-sok ember valóban sokat tesz azért, hogy a Földnek jobb legyen. Helyi példáknál maradva akár a korábban Magyarországról kihalt hódok visszatelepítését, akár a Dunába ömlő szennyviz elvezetésére költött milliárdokat lehetne emliteni (ami miatt hamarosan újra lehet viza a Dunában... a visszatelepités már tavaly szeptemberben megkezdödött). Vagy az Európában évről évre növekvő erdőterrületet is lehetne emliteni (az élőfa vagyon Magyarországon évente 5 ezer hektárral növekszik).

Link to post
Share on other sites

Engem még mindig érdekel, hogy mit tesz a mozgalom. Oké vannak elvei, de mit csináltok...

Egyelőre a figyelemfelkeltés a cél. A többi majd alakul. Amiket meg felsoroltál, hogy mit lehet tenni saját erőből, az szerintem eddig is így volt és így is lesz a tagok részéről. Nyugi, nem lesz fához kötözés meg hídról transzparens lógatás meg a többi részemről már kissé kínosnak tartott dolog. Ezeket nem veszi komolyan senki. :)

 

Frenkie amit meg te írtál az egyszerre megdöbbentő és hihetetlen. Nem is kommentálnám.

Link to post
Share on other sites

Oldie ez a kiáltvány komoly? :D Nem kellett volna ennyire belevenni az Avatart, mert így kb. körbe lehet röhögni hatszor még akkor is, ha van benn értelmes gondolat. :D

Tekintve, hogy onnan indult ki, az ott látottakból és abból ahogyan megérinti a film az embereket. De az ég szerelmére ezek még kezdő lépések. :) Meglátjuk hány ember figyelmét kelti fel egyáltalán. Aki eddig is megelégedéssel nyugtázta a sok természeti kárt az most se fog megmozdulni a kis agytekervényeiben. Akit meg dühít az legfeljebb örül annak, hogy minél többen kezdenek rájönni, hogy az emberiség maga alatt vágja a fát.
Link to post
Share on other sites

Tekintve, hogy onnan indult ki, az ott látottakból és abból ahogyan megérinti a film az embereket. De az ég szerelmére ezek még kezdő lépések. :) Meglátjuk hány ember figyelmét kelti fel egyáltalán. Aki eddig is megelégedéssel nyugtázta a sok természeti kárt az most se fog megmozdulni a kis agytekervényeiben. Akit meg dühít az legfeljebb örül annak, hogy minél többen kezdenek rájönni, hogy az emberiség maga alatt vágja a fát.

Értem én, de már az első mondat után nem lehet komolyan venni az egészet: "A „Na’vi Mozgalom a Föld megmentéséért” kiáltványa (1.1 verzió)" Sőt, röhögés nélkül megállni se nagyon. :D Ne haragudj, hogy őszinte vagyok. :)

Link to post
Share on other sites

Nincsen TV-m, így még a jó műsorokat sem tudom nézni. NatGeót sem.

Holnap igyekszem fotózni, most nem akarom a vakuval riogatni természetes fény meg nincs sok. Neve még nincs, de hajlok a Karneolra. Csak az a gond hogy a Neó inkább fiúnév, más becézet meg nem jut eszembe.

 

 

A Mozgalmatoknak ajánlok egy látogatást Somogyvámosra, ott sok mindent igyekeznek megvalósítani abból ami itt szerepel. Mondjuk elsőre szokatlanul mutatott pl a templom tetején a napkollektor, de ez csak a többi, általam eddig megismert templomot minősíti. Nevezzétek tanulmányi kirándulásnak például :)

Link to post
Share on other sites

Értem én, de már az első mondat után nem lehet komolyan venni az egészet: "A „Na’vi Mozgalom a Föld megmentéséért” kiáltványa (1.1 verzió)" Sőt, röhögés nélkül megállni se nagyon. :D Ne haragudj, hogy őszinte vagyok. :)

Ha jól esik akkor röhögj. :) Aztán meg azon, hogy az unokád nem fog már azon a Földön fog rohangálni ahol neked még megadatott.

Vicces a cím? Hát Istenem, ez legyen a világ legdurvább dolga.

Link to post
Share on other sites

A Mozgalmatoknak ajánlok egy látogatást Somogyvámosra, ott sok mindent igyekeznek megvalósítani abból ami itt szerepel. Mondjuk elsőre szokatlanul mutatott pl a templom tetején a napkollektor, de ez csak a többi, általam eddig megismert templomot minősíti. Nevezzétek tanulmányi kirándulásnak például :)

Figy, mivel nem ezekkel van a baj, nem az ilyen dolgok fognak előtérbe kerülni. Bár minden városban ilyen lenne minden épület. :) De még Dubaiban se törődnek vele ( Home film) pedig oszt aztán az év minden napján van napfény. Inkább az olaj.
Link to post
Share on other sites

Egyelőre a figyelemfelkeltés a cél. A többi majd alakul. Amiket meg felsoroltál, hogy mit lehet tenni saját erőből, az szerintem eddig is így volt és így is lesz a tagok részéről. Nyugi, nem lesz fához kötözés meg hídról transzparens lógatás meg a többi részemről már kissé kínosnak tartott dolog. Ezeket nem veszi komolyan senki. :)

 

Frenkie amit meg te írtál az egyszerre megdöbbentő és hihetetlen. Nem is kommentálnám.

 

 

Pedig kommentálhatnád. Az egész egy fenyegető katyvas,. Aki nincs veletek az pusztuljon. Szép új világ. Az unokákat meg majd megoldják. Lehet hogy a náci erős volt, de írhattam volna kommunistát is. A szép eszméket a fenyegetéssel lenullázátok.

Link to post
Share on other sites

Pedig kommentálhatnád. Az egész egy fenyegető katyvas,. Aki nincs veletek az pusztuljon. Szép új világ. Az unokákat meg majd megoldják. Lehet hogy a náci erős volt, de írhattam volna kommunistát is. A szép eszméket a fenyegetéssel lenullázátok.

Majd javasolni fogom, hogy kávéval és aprósüteménnyel jutalmazzuk a károkozókat. ;) De nem értem, hogy miért nem mész fel pl az oldal facebook fórumára és ott mondod el a véleményed. Talán még a Vezetők el is fogadnának pár jó tanácsot ;)

 

Imho egy újabb kis szösszenet az oldalról:

 

Tegnapi értekezésemet az alábbiakkal zártam: „… mert egy apró gyermek élete bárhol a világban..., akár pastu, vagy szomáli, ugyanannyit ér, mint az én életem, ugyanolyan joga van az élethez, mint Neked, vagy nekem. És egy sivatagi rókának szintén.”

 

Minden ember egyenlő, egyenrangú, azonos jogokkal.

 

Minden embernek ugyan olyan joga van az élethez.

 

Minden élőlény egyenrangú.

 

Minden élőlénynek ugyan olyan joga van az élethez, mint egy embernek.

 

DE

 

Azok az emberek, akik vétenek az élet eme szentsége és az élet alapvető szabályai és normái ellen, azok nem emberek és NINCS joguk az élethez.

 

Az emberi civilizációt pontosan az a beteg etikai és liberális nézet fertőzte meg, hogy egy gyilkosnak is joga van az élethez. Hát, nincs. De nem csak egy gyilkosnak nincs, hanem annak sem, aki egy állatot kedvtelésből halálra kínoz, ahogy azt a “Hontalan Állatok” oldalon olvashattuk.

 

Azzal, hogy nincs halálbüntetés azt értük el, hogy egyre több és kegyetlenebb bűnöző él közöttünk. Ilyen beteg ez a világ, a saját mocskunkban fuldoklunk, mert nem látjuk a fától az erdőt. Egy egyszerű, szinte gyermekes példa: ha elfertőződik egy ember lábfeje, azt levágják, mert ha nem, hamarosan elpusztul az illető. Ilyen egyszerű, ha a társadalom nem távolítja el a “nemember” tagjait, akkor előbb utóbb belepusztul a társadalom a bűnözésbe.

 

Azzal hazudják tele az emberek fejét, hogy a halálbüntetés nem elrettentő. Ki mondta, hogy az a célja?!! A halálbüntetésnek az a célja, hogy eltávolítsuk a társadalomból a „nemembereket”, vagyis előbb utóbb egyszerűen elfogynak a bűnözők. Ahogy történt ez Szent László uralma alatt, mert utódjának – Kálmán királynak – már enyhítenie kellett a törvényeken, mert nem volt már értelmük, nem voltak bűncselekmények, pontosabban töredéke volt csak a korábbiaknak.

 

A Na’vi Mozgalom egyértelműen halálbüntetés párti.

 

És itt térnék vissza a minden ember egyenlő tézishez. Igen, születéskor és igen, ha betartja az élet alapvető szabályait.

 

Mert ugye senki nem gondolja komolyan, hogy egyenlő egy olyan emberrel, aki hetente berúgva kötekedik, verekszik, lop, csal, hazudik stb. Ugye?! Pedig a jog szemében bizony egyenlők vagyunk.

 

És ez második legnagyobb hibája a jelenlegi civilizációnknak: a jog és az a hazug állítás, hogy minden ember egyenlő.

 

Most elnézést kérek, de egy büdös lóf...-t vagytok ti, meg én egyenlők egy mocskos bűnöző életet élő véglénnyel, aki pedig gyakran több joggal rendelkezik, mint ti vagy én.

 

A Na’vi Mozgalom amellett, hogy halálbüntetés párti, azt is vallja, hogy egy jogi eljárás során nem csak a jogszabályokat kell használni, azaz pusztán a Btk. passzusait és egyenlően kezelni mindenkit, hanem azt is vizsgálni kell, hogy az adott vádlott “kicsoda”, milyen ember, milyen értékekkel rendelkezik.

 

Mert bizony a meggyilkolt gyermekeknek, nőknek, férfiaknak és állatoknak is voltak (vannak!) jogaik. Azokkal mi van? Ja, hogy mivel már nem élnek, egy halottnak nincs joga… mert MA eszerint élünk. A gyilkosnak több joga van, mint az áldozatának.

 

Hát ebből elég!

 

És a Na’vi Mozgalom kikéri magának, hogy „zöld mozgalom” csak liberális, vagy „haladó” baloldali lehet! Nem barátaim, a ti időtök végleg lejárt, eleget nyúztátok már az emberiséget és a Földet. Különben is a Föld kék.

Link to post
Share on other sites

Ha jól esik akkor röhögj. :) Aztán meg azon, hogy az unokád nem fog már azon a Földön fog rohangálni ahol neked még megadatott.

Vicces a cím? Hát Istenem, ez legyen a világ legdurvább dolga.

Az unokám nem tudom milyen földön fog rohangálni, de valószínűleg semmilyenen mert nem is lesz. :D Eddig fotelharcos vagy, még egy gyufaszálat nem tettél keresztbe egyetlen eszméért sem. Jól olvastam, hogy már lassan egy éve megy ez a dolog? Milyen konkrét tevékenység zajlott azóta? :)

Link to post
Share on other sites

Huh, most olyan letolást kapok a fórum tagoktól, de le kell írnom!

Nem vagyok híve az egész Földet megmenteni próbáló, Világbéke, világ proletárjai egyesüljetek mozgalmaknak.

A saját portánkunk kell rendet tenni, sepergetni és ha minden szép és tiszta, akkor átmenni a szomszédhoz, hogy köll-é segítség. A rendrakást elöször magunkban kell kezdeni. Ha nem az utcán dobom el a szemetet, hanem a kukába teszem vagy, ne adj Isten a szelektívbe, akkor már többet teszek, mintha bármiféle mozgalomhoz csatlakoznék. Félre értés ne essék örülök, hogy vannak és próbálják felhívni a figyelmet a bolygó megóvására.

Link to post
Share on other sites

Hát gyerekek....elkeserítő a helyzet. :D Nagyon hosszú évek óta nem voltam chaten, de az utóbbi pár napban felnéztem mi is a helyzet ott. KATASZTRÓFA! Aki pl. lányt szeretne megismerni, feltétlen kerülje! Oda tényleg az jár, aki már totál defektes és nincs visszaút számára. :D Vagy csak hülyéskedni akar. Egyszóval nagyon alacsony a színvonal. :)

Link to post
Share on other sites

Az unokám nem tudom milyen földön fog rohangálni, de valószínűleg semmilyenen mert nem is lesz. :D Eddig fotelharcos vagy, még egy gyufaszálat nem tettél keresztbe egyetlen eszméért sem. Jól olvastam, hogy már lassan egy éve megy ez a dolog? Milyen konkrét tevékenység zajlott azóta? :)

Kösz de a személyeskedésből újfent nem kérek.
Link to post
Share on other sites

Pedig kommentálhatnád. Az egész egy fenyegető katyvas,. Aki nincs veletek az pusztuljon. Szép új világ. Az unokákat meg majd megoldják. Lehet hogy a náci erős volt, de írhattam volna kommunistát is. A szép eszméket a fenyegetéssel lenullázátok.

A náci, karom mondani nemzetiszocialista eszmék alappillére :nana: környezet és az erőforrások védelme, csacska fiú. Ez de p...s volt tőlem. :nana:

Link to post
Share on other sites

Majd javasolni fogom, hogy kávéval és aprósüteménnyel jutalmazzuk a károkozókat. ;) De nem értem, hogy miért nem mész fel pl az oldal facebook fórumára és ott mondod el a véleményed. Talán még a Vezetők el is fogadnának pár jó tanácsot ;)

 

Imho egy újabb kis szösszenet az oldalról:

 

Tegnapi értekezésemet az alábbiakkal zártam: „… mert egy apró gyermek élete bárhol a világban..., akár pastu, vagy szomáli, ugyanannyit ér, mint az én életem, ugyanolyan joga van az élethez, mint Neked, vagy nekem. És egy sivatagi rókának szintén.”

 

Minden ember egyenlő, egyenrangú, azonos jogokkal.

 

Minden embernek ugyan olyan joga van az élethez.

 

Minden élőlény egyenrangú.

 

Minden élőlénynek ugyan olyan joga van az élethez, mint egy embernek.

 

DE

 

Azok az emberek, akik vétenek az élet eme szentsége és az élet alapvető szabályai és normái ellen, azok nem emberek és NINCS joguk az élethez.

 

Az emberi civilizációt pontosan az a beteg etikai és liberális nézet fertőzte meg, hogy egy gyilkosnak is joga van az élethez. Hát, nincs. De nem csak egy gyilkosnak nincs, hanem annak sem, aki egy állatot kedvtelésből halálra kínoz, ahogy azt a “Hontalan Állatok” oldalon olvashattuk.

 

Azzal, hogy nincs halálbüntetés azt értük el, hogy egyre több és kegyetlenebb bűnöző él közöttünk. Ilyen beteg ez a világ, a saját mocskunkban fuldoklunk, mert nem látjuk a fától az erdőt. Egy egyszerű, szinte gyermekes példa: ha elfertőződik egy ember lábfeje, azt levágják, mert ha nem, hamarosan elpusztul az illető. Ilyen egyszerű, ha a társadalom nem távolítja el a “nemember” tagjait, akkor előbb utóbb belepusztul a társadalom a bűnözésbe.

 

Azzal hazudják tele az emberek fejét, hogy a halálbüntetés nem elrettentő. Ki mondta, hogy az a célja?!! A halálbüntetésnek az a célja, hogy eltávolítsuk a társadalomból a „nemembereket”, vagyis előbb utóbb egyszerűen elfogynak a bűnözők. Ahogy történt ez Szent László uralma alatt, mert utódjának – Kálmán királynak – már enyhítenie kellett a törvényeken, mert nem volt már értelmük, nem voltak bűncselekmények, pontosabban töredéke volt csak a korábbiaknak.

 

A Na’vi Mozgalom egyértelműen halálbüntetés párti.

 

És itt térnék vissza a minden ember egyenlő tézishez. Igen, születéskor és igen, ha betartja az élet alapvető szabályait.

 

Mert ugye senki nem gondolja komolyan, hogy egyenlő egy olyan emberrel, aki hetente berúgva kötekedik, verekszik, lop, csal, hazudik stb. Ugye?! Pedig a jog szemében bizony egyenlők vagyunk.

 

És ez második legnagyobb hibája a jelenlegi civilizációnknak: a jog és az a hazug állítás, hogy minden ember egyenlő.

 

Most elnézést kérek, de egy büdös lóf...-t vagytok ti, meg én egyenlők egy mocskos bűnöző életet élő véglénnyel, aki pedig gyakran több joggal rendelkezik, mint ti vagy én.

 

A Na’vi Mozgalom amellett, hogy halálbüntetés párti, azt is vallja, hogy egy jogi eljárás során nem csak a jogszabályokat kell használni, azaz pusztán a Btk. passzusait és egyenlően kezelni mindenkit, hanem azt is vizsgálni kell, hogy az adott vádlott “kicsoda”, milyen ember, milyen értékekkel rendelkezik.

 

Mert bizony a meggyilkolt gyermekeknek, nőknek, férfiaknak és állatoknak is voltak (vannak!) jogaik. Azokkal mi van? Ja, hogy mivel már nem élnek, egy halottnak nincs joga… mert MA eszerint élünk. A gyilkosnak több joga van, mint az áldozatának.

 

Hát ebből elég!

 

És a Na’vi Mozgalom kikéri magának, hogy „zöld mozgalom” csak liberális, vagy „haladó” baloldali lehet! Nem barátaim, a ti időtök végleg lejárt, eleget nyúztátok már az emberiséget és a Földet. Különben is a Föld kék.

 

 

Azzal én is egyetértek hogy a veszélyes elemeket el kell távolítani a társadalomból. De mi van akkor ha ártatlant akasztotok fel? Ne haragudj ez a mozgalom erőszakos és ostoba. Nem tiszteli az életet hisz pont ő akar ölni. Remélem hogy csak pár százan vagytok(bár ez is sok).

Link to post
Share on other sites

orki: Veled pl. egyetértek. Én is valahogy így gondolom.

Ody: Te nagyon bátor ember vagy :D 2005-2006 körül voltam utoljára fent nyílvános chaten és valahogy nem vágyok oda vissza.

Emlékszem folyton betámadtak az öregek, hogy nincs-e webkamom és nem-e akarok nekik vetkőzni. Én ezért hagytam ott az ilyeneket.

Link to post
Share on other sites

Hát gyerekek....elkeserítő a helyzet. :D Nagyon hosszú évek óta nem voltam chaten, de az utóbbi pár napban felnéztem mi is a helyzet ott. KATASZTRÓFA! Aki pl. lányt szeretne megismerni, feltétlen kerülje! Oda tényleg az jár, aki már totál defektes és nincs visszaút számára. :D Vagy csak hülyéskedni akar. Egyszóval nagyon alacsony a színvonal. :)

Óvatosan! Nehogy töke legyen a menyasszonynak!

Link to post
Share on other sites

Azzal én is egyetértek hogy a veszélyes elemeket el kell távolítani a társadalomból. De mi van akkor ha ártatlant akasztotok fel? Ne haragudj ez a mozgalom erőszakos és ostoba. Nem tiszteli az életet hisz pont ő akar ölni. Remélem hogy csak pár százan vagytok(bár ez is sok).

Nem értelek. Ki akar felakasztani és kit???? Nekem te egyre zavarosabb vagy :S Megbélyegzel azért valamit és olyat amiről szó sincs? Hogy van ez????
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text .   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored .   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information